Maagdenkoor

maagdenkoorVandaag is mijn neef jarig. Dat is geen felicitatie waard, want hij heeft er niks voor hoeven doen. Wel wens ik hem nog heel veel gelukkige jaren toe. Als onvergetelijk present wijd ik hem dit artikel. De bron ervoor legde hij zelf al achttien jaar geleden. Op een avond, vrij laat, vond ik een brief van hem aan mij, waarvan het slot een prachtig stuk proza is dat al jaren dankbaar wordt geciteerd en waarom nog steeds wordt gelachen.

De brief betrof wat huishoudelijke mededelingen, maar na ondertekening met zijn naam volgde er: Bij het uitspreken van deze naam wordt er luidkeels gejuichd en vallen vrouwen in zwijm. Vuurwerk stijgt op en een mooi, naakt meisjeskoor van allemaal maagden begint te zingen. Schijnwerpers flitsen aan en overal is het plotseling feest.

Vanzelfsprekend heb ik het tegen beter weten in getest en diverse malen zijn naam uitgesproken, maar het bleef stil en nergens ging het licht aan. Ondanks dat bleef het logisch dat het een koor van maagden moest zijn. Waarom eigenlijk?
Dat een maagd ongerept en zuiver is, staat vast. In onze begrippen althans en met name waar het gaat om rituele of religieuze riten symboliseert de maagd het pure. Bekend zijn de Sacerdotes Vestales ofwel Vestaalse Maagden, priesteressen in dienst van de romeinse godin Vesta. Zij hadden de taak om het vestaalse vuur brandend te houden, dat van belang was voor de gemeenschap (in dit verband een zeer dubbelzinnig woord). Meisjes zonder gebreken die aanvankelijk vijf jaar in de tempel dienden, welke periode later werd uitgebreid tot dertig.

Maar zingen maagden nu per definitie mooier dan niet-maagden? Heeft een maagdenkoor, buiten hun reine staat (we laten hun gedachten even buiten beschouwing), vocale meerwaarde?
Ik kan me niet voorstellen dat het maagdenvlies van invloed is op de stembanden. (Het zou mogelijk perspectieven bieden voor buiksprekende dames die wellicht met dat vlies boeiende oraties ten gehore brengen, waarmee orale sex dan weer een andere dimensie krijgt, maar dit terzijde.)

We leven in een tijd waarin alles maar dan ook alles wordt onderzocht, het kan zo gek niet zijn, dus ook dit was onderwerp van wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Uitgangspunt hierbij is de vorming van deze onderdelen in de moederschoot. Het embryo.
Er is een overeenkomst te vinden in de lichaamsdelen die in dezelfde periode worden aangelegd, omdat ze onderhevig zijn aan dezelfde groeihormonen. Ook is het mogelijk dat bepaalde hersenfuncties die gelijktijdig worden gevormd tijdens de embryonale fase, gelijkgestemde reacties kennen.
Zo schijnt het dat de vorm van de bovenlip iets zegt over de vrouwelijke genitaliën, of de neus danwel de tenen iets over het mannelijk lid. Ik heb dat laatste verder niet uitgezocht; dat voorbeeld is volgens mij een volksverzinsel of een wensbeeld. Maar het is niet uitgesloten dat er een kern van waarheid in zit.

Het eerste voorbeeld is in 2011 door een officiële onderzoeker vastgesteld. De Schotse wetenschapper Stuart Brody kwam tot de conclusie dat de vorm van de bovenlip bij vrouwen mogelijk verband houdt met het gemak waarmee ze een orgasme kunnen bereiken. Ja, leest u het nog maar een keer.
Tussen je neus en je bovenlip zitten twee verticale richeltjes. Het zijn kleine plooitjes van je huid waaraan je waarschijnlijk nooit aandacht besteedt en dat bekend staat als ‘snotgootje’ (deze benaming wordt straks vanzelf dubbelzinnig). In het midden hiervan, vlak boven de lip, zit een klein bobbeltje, een ‘tuberkel’. Volgens Brody is dit een belangrijke aanwijzing of een vrouw een orgasme kan krijgen of niet. Of hoe snel.

Stuart Brody is professor in de psychologie aan de University of the West of Scotland. Hij beweert dat hoe prominenter de tuberkel is, hoe meer plezier een vrouw in bed heeft. Brody is een ‘orgasme-jager’, eerder zag hij samenhang in de manier waarop vrouwen lopen met hun vermogen om klaar te komen.
Volgens Brody heeft de tuberkel op de bovenlip geen directe invloed op het orgasme, maar ontstaat het bobbeltje op de bovenlip tijdens de ontwikkeling van een foetus door hetzelfde proces als bepaalde hersenfuncties die later van invloed zijn op het orgasme. De vorm van de tuberkel en de beleving van een orgasme zouden daardoor met elkaar kunnen samenhangen.

Tsja, kán….. De wetenschapper kwam tot zijn conclusie door 257 vrouwen te ondervragen over hun orgasmes. Uit het onderzoek zou blijken dat vrouwen met een prominente lip-tuberkel over het algemeen gemakkelijker kunnen klaarkomen door penetratie. (Brody kon geen verband aantonen tussen de vorm van de bovenlip en orgasmes door masturbatie.)
De vraag is hoe betrouwbaar de studie is, aangezien de bovenlippen van de deelnemende proefpersonen niet werden beoordeeld door wetenschappers. Het onderzoek werd verricht door middel van een online-enquête waarbij de vrouwen zelf de grootte van hun lip-tuberkel moesten bepalen.

Bij een foetus worden de stembanden gevormd in week 15. De genitaliën worden gevormd in week 11. Volgens Brody ontwikkelen foetussen die rond de 17e week van zwangerschap, tegelijk met verschillende hersenfuncties. Ze zouden dus gelinkt kunnen zijn aan het ontstaan van allerlei zenuwnetwerken. Hoe beter die netwerken in elkaar zitten, hoe groter de tuberkel en hoe groter de kans op een flinke beving op de schaal van Richter.

Ik heb na lezing van zo’n onderzoek niet het idee dat een maagdenkoor mooier zingt. Wel sneller, om daarna uit te vinden of….. Juist.
En, tot slot, vrouwen met een hazelip? Daaraan kun je niets afleiden. Vrouwen met een hazelip zijn als een onuitgepakt kado, waarvan alleen zijzelf de inhoud kent. 

Advertenties