Repos Ailleurs

De rust is elders

In die eensame veld

staat ’n tentjie klein,

en daarnaas in die skeemring

skuif die ligtende trein;

ek sien in die tentjie,

deur die oop gordyn,

’n tafel met bordjies

en glasies fyn,

wat sag in die lig

van die kersie skyn,

en ek dag: “Was ek net

in die tentjie klein,

ek sou tog o so gelukkig syn”.

 

Naas die eensame tent

staan ’n meisie klein,

in stomme bewond’ring

van die ligtende trein;

sy sien my geniet

my glansende wyn

en kost’like maal

by elektriese skyn;

en ek raai die gedagte

van die meidjie klein:

“Ag, was ek maar net

in die vrolike trein,

ek sou tog o so gelukkig syn!”

 

Totius

Advertenties