Fantaseer!

leonardo-davinciAlles wat je kunt bedenken, bestaat. Wanneer je het in je gedachten kunt vormen, kun je het ook realiseren, het een gestalte geven.
Mensen zonder verbeeldingskracht brengen dan ook weinig tot stand.
Het was Henry Ford die zei: “Als ik de klanten had gevraagd wat ze hadden willen hebben, dan zouden ze me hebben geantwoord: “Een sneller paard!”.” Zijn klanten wisten niet beter en zouden gevraagd hebben wat in hun beperkte gedachten wenselijk was. Ford gaf hen iets beters. Hij gaf hen een auto.
Steve Jobs zei ongeveer hetzelfde: “Klanten weten niet wat ze willen totdat wij het hebben laten zien.”

Alle grote geleerden, mystici, dichters, zieners, kunstenaars en uitvinders waren doordrongen van een bestendig, gelovig vertrouwen in de onzichtbare krachten van hun innerlijk. Geloven is een manier van denken, een geesteshouding die tot resultaat leidt. Ieder mens die iets tot stand heeft gebracht, heeft datgene eerst in zijn geest aanschouwd. De uitvinder en de geleerde hebben vertrouwen in de mogelijkheid tot verwerkelijking van een ‘idee’.
Het idee van ‘draadloze telegrafie’ (radio) was in de geest van de uitvinder al werkelijkheid, ook al was er op dat moment nog niets van te zien. Rudolf Diesel wist wat het resultaat moest zijn van zijn inspanningen.
Het ontwerp van de T-Ford was in de geest van Henry Ford reeds verwerkelijkt. Het ontwerp voor de Sint-Pieter had in de geest van Donato Bramante concrete gestalte aangenomen voordat er ook maar een steen was gehouwen.
 
Zo zijn er ook mensen die al van jongsaf weten wat hun bestemming is in het leven. Visionairs die alles ten dienste stellen om hun doel te verwezenlijken. Zij ‘zien’ het resultaat van hun inspanningen lang voordat ze zich inspanden. Sommigen noemen het bestemming, anderen roeping, weer anderen een missie.
Sommige mensen weten niet alleen wat zij zullen worden, maar ook wat zij zijn. Vincent van Gogh werd geen schilder, hij wàs een schilder.
 
Een mens moet het doel kennen waarnaar hij zijn leven kan richten. Daarmee voorkomt hij dat hij zwalkt tussen grillen en lusten die slechts tijd en energie kosten en hem niet verder brengen dan een vermoeid ‘had ik maar’ tegen de tijd dat hij niet veel meer tot stand kan brengen.
Het is als een reis die iemand gaat maken en waarbij hij niet alleen de eindbestemming kent, maar ook de voorbereidingen treft die nodig zijn om daar te komen.
 
Ook wanneer je niet weet wat je bestemming is, heb je dromen. Ieder mens heeft dromen. De kunst is om te dùrven dromen. Dat is geen verloren tijd. Dromen is mediteren. Dromen is fantaseren aan wat kan zijn. Daarbij is het wel zaak om opbouwend te fantaseren. Geen rampscenario’s, niet somberen. Het is onze eigen geesteshouding – het zijn de dingen waarin we geloven, de dingen waarvan we overtuigd zijn – die een hemel of hel voor ons creëert.
Het was de romeinse keizer Marcus Aurelius die zei “Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten.”
En het was Jezus die zei “Alles is mogelijk dengene die gelooft.”
 
Het leven is maakbaar. Geloof het maar.

dat iets nog niet is,

        wil niet zeggen dat het niet

        al eerder bestaat

Advertenties