Stijgende ijskap

stijgende ijskap_468x291“Ik sta hier op Groenland en het is hier ogenschijnlijk rustig. Maar schijn bedriegt, want het ijs hier is in razend tempo aan het smelten.”
Dat zei André Kuipers in zijn documentaire die hij maakte als ambassadeur voor het Wereldnatuurfonds.
Een ogenblik later zien wij hem in New York. Want als de zeespiegel stijgt, is New York (of de oostkust van de VS) de eerste plek waar ze dat merken.

Terecht, lijkt mij. Amerikanen gebruiken de meeste energie, dus is het ‘fair’ dat ze ook als eerste de gevolgen ondervinden. En per slot van rekening hebben zij ons opgezadeld met het idee dat klimaatverandering en energieverbruik met elkaar zijn verbonden.
Maar is dat ook zo, of is dit de valkuil die mensen vaak niet kunnen vermijden: het koppelen van twee begrippen die weinig met elkaar te maken hebben.

Minister Opstelten doet dat ook. Door trajectcontroles (en de bijbehorende boetes) worden de rijkswegen veiliger, stelt hij. Maar rijkswegen en zeker onze nederlandse rijkswegen, behoren al tot de veiligste wegen. Hoe hard je daarop rijdt, is niet van invloed op de veiligheid. Waar het gaat om ongelukken op rijkswegen, worden deze vaak veroorzaakt door vermoeidheid, telefoneren, alcohol en aanverwanten of slecht gebruik van spiegels.

Energieverbruik en klimaatverandering. Hoe meer energie wij verbruiken, hoe sneller het klimaat verandert, is al jaren het credo. Nu is het inderdaad zo dat verbranding (een voorwaarde om energie uit brandstof te halen) een ‘afvalstof’ oplevert: CO2. En die koolstofdioxide zou bijdragen aan de opwarming van de aarde. Jazeker, maar over hoeveel procent hebben we het dan?Schilderij12harmentimme
Wat zou het zijn dat we zo makkelijk vergeten dat klimaatschommelingen van alle tijden zijn? Tussen de vijftiende en de zeventiende eeuw hadden we in Europa nog een ‘kleine ijstijd’. Bekend zijn de prachtige schilderijen uit die tijd met sneeuw maar vooral ijsvermaak.

Hans Labohm, een gepensioneerd econoom die vooral bekendheid heeft verworven als Nederlands bekendste klimaatscepticus, stelt dat de aarde helemaal niet opwarmt. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat er een nieuwe kleine IJstijd aan komt, beweert hij.
Onlangs zond de BBC een interessante documentaire over de zon uit: ‘The Secret Life of the Sun’, waarin wordt gesuggereerd dat de zon wel eens voor een nieuwe Kleine IJstijd zou kunnen zorgen: een ‘Grand Minimum’. Nieuwe metingen van de sterkte van de magnetische velden van zonnevlekken lijken daarop te duiden. Dit zijn metingen, die tot op heden geen rol hebben gespeeld in het klimaatdebat!
Dat de BBC zoiets uitzendt is des te opmerkelijker, omdat deze zender een fanatiek apostel van het menselijk broeikasevangelie is. Zou de klimaatcensuur bij de BBC even hebben zitten te suffen? Of is dit een bewuste afwijking van de eerder gevolgde lijn?

Maar er zijn ook klimatologen die langdurige afkoeling verwachten op grond van oceanische oscillaties, ongeacht de invloed van de zon. Eén daarvan is de bekende Duitse klimatoloog Mojib Latif, geen klimaatscepticus, maar een coryfee van het VN–klimaatpanel (IPCC). Hij verwacht een twintig- tot dertigjarige periode van afkoeling.

Voor klimaatsceptici komt dit alles niet als een verrassing. In de klimaatsceptische literatuur werd reeds vele jaren geleden nadrukkelijk op deze mogelijkheid gewezen. Maar doordat het VN–klimaatpanel, de politiek, de wetenschap, de media en de milieubeweging zich hebben ingegraven in de menselijke broeikashypothese en zich daaruit inmiddels een hele industrie met gevestigde belangen heeft ontwikkeld, is deze opvatting altijd door het IPCC genegeerd. En zo komt het dat de wereld jaarlijks honderden miljarden uitgeeft aan klimaatbeleid dat geen enkel waarneembaar effect heeft.

Tot slot, in diezelfde uitzending gebruikt Kuipers diverse malen de term ‘kwetsbare aarde’. Dat is niet zo hoor. Onze aarde heeft een enorm herstellend vermogen. Al zou de mens de aarde totaal verwoesten en wellicht daar zelf aan ten onder gaan, zij herstelt zich wel. Mooi vooruitzicht. Al maken we het zelf nooit mee.

 

Wie geïnteresseerd is in het artikel dat David Rose in de ‘Daily Mail’ schreef, kijkt hier: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1242011/DAVID-ROSE-The-mini-ice-age-starts-here.html

Advertenties