Metta Sutta

metta suttaDeze week ontvingen we een rouwkaart. Althans, het betrof een ‘bedankkaart’ voor het getoonde medeleven. Het was een heel mooie kaart. Op de linkerkant stond een tekst met als titel ‘Metta Sutta meditatie’. Dat prikkelde mij. Ik had nog nooit van Metta Sutta gehoord.

Het blijkt een meditatie te zijn uit het Boeddhisme. Het woord ‘metta’ komt uit het Pali, een oude taal waarvan gezegd wordt dat ze meer literair is dan het Urdu, en betekent ‘liefdevolle vriendelijkheid’.
Mettameditatie is het geneesmiddel tegen hatelijke gedachten en bedoelingen, die eigen en andermans geluk belemmeren. De resultaten hiervan zijn direct zichtbaar en worden groter naarmate de meditatie vaker beoefend wordt.
Dit cultiveren van gedachten van welwillendheid en vriendelijkheid voor alle wezens is één van de belangrijkste meditatietechnieken in het boeddhisme.
Het is ook praktisch, Boeddha kalmeerde ooit met metta een boze olifant.

Ik wil u de tekst niet onthouden. “This is what should be done.”

143 Wie vaardig is in het goede,
En het pad der vrede kennen wil,
Dient het volgende te doen:
Laat hem bekwaam en eerlijk,
Oprecht en zachtmoedig zijn,
Bescheiden en niet verwaand.
 
144 Tevreden, met weinig behoeften,
Gematigd, met weinig plichten,
Kalm van zinnen en verstandig,
Niet trots of begerig bij families,
 
145 En laat hem geen lage dingen doen,
Waarvoor wijzen hem zouden bekritiseren.
Mogen alle wezens gelukkig zijn!
Zo wenst hij geluk en vrede toe,
 
146 Aan elk levend wezen dat bestaat:
Zwak of sterk, zonder uitzondering,
Lang, groot of middelmatig,
Kort, klein of van grote omvang.
 
147 Zowel zichtbaar als onzichtbaar,
En ver weg levend als dichtbij.
En zowel geboren als nog niet geboren:
Mogen alle wezens gelukkig zijn!
 
148 Laat men anderen niet bedriegen,
En niemand, waar dan ook, verachten.
Laat niemand door boosheid of haat,
Anderen pijn of lijden toewensen.
 
149 Zoals een moeder haar enig kind
Met haar eigen leven beschermen zal:
Zo dient men voor alle wezens
Een grenzeloos hart te cultiveren.
 
150 En met liefde voor de gehele wereld,
Een grenzeloos hart te cultiveren.
Naar boven, naar beneden en om zich heen:
Onbelemmerd, liefdevol en vredig.
 
151 Staand of gaand, zittend of liggend:
Zolang men maar niet slaperig is,
Zou men die meditatie beoefenen:
Dit noemt men het Verheven Leven.
 
152 En geen zienswijzen aanhangend,
Rechtschapen en inzicht behaald,
Verlangen naar genot verwijderd,
Zal men geen verdere geboorte ondergaan.

vertaald door Dhammajoti – © 2008

Ter herinnering aan Mimi*
“Geniet van iedere dag, want het leven is een wonder.”

Advertenties